Doručovanie tovaru skladom trvá 1-3 pracovné dni.

Kontaktujte nás +421 911 595 228

Pravidlá spotrebiteľskej akcie „Doprava zadarmo nad 250€, Zľava na ďalší nákup“

Organizátorom Akcie je spoločnosť TULS s.r.o., Generála Svobodu 877/17, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 51727021

TERMÍN AKCIE

Akcia prebieha v období od 21.07.2022 do odvolania Organizátorom.

ÚČASŤ V AKCII

Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá obdrží zľavový kód na nákup a následne spraví nákup na webovej stránke www.tuls.sk a uplatní zľavový kód v košíku, v sekcii „Použiť kupón“ alebo podľa nižšie uvedených pravidiel.

Dopravu zadarmo je možné uplatniť výhradne na objednávky, pri ktorých celková hodnota zakúpeného tovaru prekračuje 250,- €  vč. DPH, pričom do tejto hodnoty nie je započítaná cena dopravy a iných služieb. Pre uplatnenie zľavy je nutné v pokladni zvoliť spôsob dopravy „Doprava zadarmo kuriérom“.
Akciu Doprava zadarmo nie je možné uplatniť na nadrozmerný tovar s hmotnosťou nad 25 kilogramov.

Zľavový kód na zľavu na ďalší nákup je možné uplatniť výhradne na objednávky, pri ktorých celková hodnota zakúpeného tovaru prekračuje 250,-€ vč. DPH, pričom do tejto hodnoty nie je započítaná cena dopravy a iných služieb.

PRIEBEH AKCIE

Akcia Doprava zadarmo sa rozumie zľava vo výške ceny dopravy za doručenie tovaru nakúpeného v eshope Organizátora na adrese www.tuls.sk .

Zľavovým kódom na zľavu na ďalší nákup sa rozumie zľava vo výške 5,- € na nákup uskutočneným v eshope Organizátora na adrese www.tuls.sk

Zľavy nemožno kumulovať ani kombinovať.

Zľavový kód nie je možné vymeniť za peniaze.

VYLÚČENIE Z AKCIE

Z účasti na Akcii sú vylúčené osoby, ktoré nedodržia pravidlá Akcie alebo akýmkoľvek spôsobom nevyhovujú pravidlám Akcie.

Organizátor Akcie je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť takého účastníka, u ktorého bude mať podozrenie, že taký účastník dosiahol svojej účasti v Akcii podvodným jednaním alebo jednaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky Akcie. Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre získanie zľavy nie je vyžadované poskytnutie osobných údajov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Organizátor touto Akciou nepreberá voči účastníkom žiadne iné záväzky a účastníci Akcie nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany Organizátora než to uvedené v týchto pravidlách.

Organizátor si vyhradzuje právo Akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, a to aj bez udania dôvodu. V prípade zmeny podmienok a pravidiel bude Organizátor informovať účastníkov Akcie oznámením na webe Akcie.

Organizátor je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v Akcii, a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s Akciou. Prípadné námietky a informácie o priebehu Akcie možno písomne zasielať na adresu Organizátora: TULS s.r.o., Generála Svobodu 877/17, 026 01 Dolný Kubín.

Pravidlá Akcie sú účinné dňom: 21.07.2022